ΥΠΕΣ-ΝΣΚ: Αποδοχή γνωμοδοτήσεων για άδειες δημοσίων υπαλλήλων -Χρήση υπολογιστή, γονικές, εκπαιδευτικές (έγγραφα)

ΥΠΕΣ-ΝΣΚ: Αποδοχή γνωμοδοτήσεων για άδειες δημοσίων υπαλλήλων για χρήση υπολογιστή, γονικές, εκπαιδευτικές (έγγραφα)

Το ΥΠΕΣ προχώρησε σε αποδοχή Γνωμοδοτήσεων του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αριθ. 75/2018, 194/2018, 201/2019 και 241/2019), που κάποιες από αυτές αφορούν ειδικές περιπτώσεις αδειών δημοσίων υπαλλήλων (κατάργηση-ενσωμάτωση διατάξεων και ειδικών περιπτώσεων)

Μεταξύ, αυτών, η αριθ. 75/2018 αναφέρει:

Κατάργηση της ειδικής διάταξης για χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους του Δημοσίου που εργάζονται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής.

«Μετά την έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4210/2013, με την οποία καταργήθηκε η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007, η οποία προέβλεπε τη χορήγηση αδείας στους υπαλλήλους του Δημοσίου, τους χειριζόμενους ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει σε κάθε περίπτωση να θεωρείται ως καταργηθείσα και η σχετική διάταξη της με αριθμό 130558/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που κυρώθηκε από τον χρόνο έκδοσής της με το άρθρο 27 του ν. 1876/1990 και προέβλεπε τη χορήγηση άδειας στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής. (ομόφ.)»

Αναλυτικά η γνωμοδότηση:

Παράλληλα το ΥΠΕΣ,  έκανε αποδεκτές γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ σχετικά με ειδική γονική άδεια 10 ημερών και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, που θα δείτε αναλυτικά, παρακάτω:

Χορήγηση ειδικής άδειας, λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων γονέων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Οι γονείς υπάλληλοι, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και δικαιούνται την οριζόμενη, με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ. και παρ. 2 και 3 του άρθρου 57 του ν. 3584/2007, ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας έως είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος, δεν δικαιούνται επιπρόσθετα και την προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4075/2012, ειδική γονική άδεια με αποδοχές διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος (ομόφ.).

Χορήγηση άδειας υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο οποίος φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

Ο υπάλληλος που φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, για την παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν δικαιούται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 εδ.β΄ του Υ.Κ. (ομόφ.).

Το έγγραφο αποδοχής των γνωμοδοτήσεων από το ΥΠΕΣ (εγκύκλιος):

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΔΕΙΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΝΣΚ, ΥΠΕΣ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!