Δημόσιο -υποχρεωτικά self test: Τι ισχύει για τηλεργασία & άδειες Πάσχα (εγκύκλιος)

Υποχρεωτικό self test για δημόσιους υπαλλήλους- Τι αλλάζει (ΦΕΚ)

Μετά την σχετική ΚΥΑ, εκδόθηκε και η εγκύκλιος για τα υποχρεωτικά self test αλλά και για την άδεια ειδικού σκοπού κατά τις ημέρες του Πάσχα.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι υποχρεούνται σε διενέργεια self test οι δημόσιοι υπάλληλοι εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους και είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου:

α) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

β) πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευομένων φορέων τους,

γ) το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

δ) το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης και το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και

ε) οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Ποιοι δεν υποχρεούνται

Δεν υπάγονται στις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ:

α) πάσης φύσεως απασχολούμενοι, για τους οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής αποφάσεις: αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22437/9-4-2021, ΦΕΚ Β΄ 1440, Δ1α/ΓΠ.οικ. 24527/18-4-2021, ΦΕΚ 1582 Β΄)

β) κληρικοί, (σχετική η αρ. Δ1α/Γ.π.οικ. 26394/ 25-4-2021, ΦΕΚ Β΄ 1688, ΚΥΑ

γ) Μέλη διδακτικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού των πανεπιστημίων καθώς και οι απασχολούμενοι μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και

δ) πάσης φύσεως καλλιτεχνικό προσωπικό.

Τι ισχύει με την τηλεργασία

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής:

 Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δεν αφορά υπαλλήλους που τελούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, που αφορά η σχετική υποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου, σε καθεστώς τηλεργασίας ή απουσιάζουν με οποιαδήποτε είδους άδεια, οπότε και δεν παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία για όλη την εβδομάδα βάσει του σχετικού πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας.

 Υπόχρεοι είναι αποκλειστικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας έστω και μία φορά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην ΚΥΑ και έχει περιγραφεί στην 40η εγκύκλιο.

 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της ως άνω ΚΥΑ κατά την πρώτη εφαρμογή αυτής, ήτοι από 26 Απριλίου έως 9 Μαΐου 2021, οι υπόχρεοι κατά τα ανωτέρω εργαζόμενοι δύνανται να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως και 9 Μαΐου 2021, χωρίς συνέπειες, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 5 της ίδιας ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι εντός του ως άνω διαστήματος θα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες.

Η διαδικασία

 Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τους υπόχρεους γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή του Προσωρινού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) Και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης.

 Αποκλειστικά κατά την τρέχουσα εβδομάδα και λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες αργίες, είναι δυνατή κατ΄ εξαίρεση η προμήθεια προκαταβολικώς δύο αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests), εκ των οποίων το ένα αφορά στην υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για την τρέχουσα εβδομάδα και το δεύτερο για την επόμενη εβδομάδα.

Για τη διαδικασία προμήθειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test), τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αποτελέσματος και τις συνέπειες μη διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω ΚΥΑ και στην 40η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Αντίστοιχα, για τον έλεγχο των δηλώσεων αποτελέσματος των υπόχρεων υπαλλήλων από τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού ισχύουν τα αναφερόμενα στην 41η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Παρακαλούνται όλοι οι φορείς να ενημερώσουν αμελλητί το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με τον φορέα απασχόλησης του υπαλλήλου, σε περίπτωση που οι υπάλληλοί τους υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Υπηρεσίες, καθώς μόνο έτσι είναι δυνατή κατ΄ αρχάς η εύρεση της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού από τον υπόχρεο υπάλληλο, προκειμένου να δοθεί η συγκατάθεσή του για την υποβολή της δήλωσης του αποτελέσματος, και ακολούθως η δήλωση αυτή να είναι ορατή, άρα και ελέγξιμη από τον φορέα, στον οποίο απασχολείται.

  1. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην 40η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα, επισημαίνεται ότι για τους υπαλλήλους που είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού και των οποίων τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε παιδικούς, βρεφικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν μεν λόγω της αναστολής λειτουργίας τους στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19, ωστόσο με βάση το πρόγραμμα λειτουργίας τους θα λειτουργούσαν κάποιες ημέρες από 26 Απριλίου έως 7 Μαΐου, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για τις ημέρες που οι δομές αυτές θα λειτουργούσαν, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την οικεία δομή και εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού.

ΔΗΜΟΣΙΟ, PROTEINOMENA, ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ, SELF TEST, ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΣΧΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]