Μηλιές: Συνέδριο για τη «Συμβολή των πολιτισμικών αξιών στην τοπι...

Συνέδριο στα πλαίσια της δημιουργίας πρότασης, που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Σήματος...

Συνέδριο με θέμα τον Βιοτουρισμό

Συνέδριο με θέμα «Βιοτουρισμός: Μοχλός για συνεργασία και ανάπτυξη» οργανώνεται από την κοινοπραξία ...