Δ. Περιστερίου: Ο «Κώστας» έφερε ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβο...

Ανεξαρτητοποίηση του Δημοτικού Συμβούλου Γιώργου Βαθιώτη στο Δήμο Περιστερίου λόγω της γνωστής υπόθε...

Δ. Περιστερίου: Κοινωνικά φροντιστήρια στους μαθητές Λυκείου...

Τα κοινωνικά φροντιστήρια ανθρωπιάς και αλληλεγγύης επεκτείνονται μετά τις αξιόλογες επιτυχίες τους ...