Προκήρυξη θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)...

Σύμφωνα με το Α.Π. 2436/10-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)...

Σύμφωνα με το A.Π.840/07-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...