Προκήρυξη θέσεων στο Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2436/10-04-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://srb.europa.eu/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στo ως άνω Συμβούλιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, SRB