Κατέρρευσε η στέγη σε γραφείο στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισ...

Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός εξαιτίας της κατάρρευσης στέγης σε γραφείο του ακτινοθεραπευτικού τ...

Λάρισα: Καταργεί το 1535 για ραντεβού το Πανεπιστημιακό νοσοκομεί...

Με απόφαση της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας καταργείται η τηλεφωνική γρ...