Απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο στις διαδικασίες ανάθεσης όλων τω...

Εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων η  Κατευθυντήρια Οδηγία, η οποία αφορά σε...

Δημόσιο: Όλα όσα θέλετε να μάθετε για την κατάργηση των επικυρωμέ...

Πριν από 7,5 μήνες (26-3-2014) το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με το νόμο Ν. 4250/2014 προχώρ...

Ρελάνς της κυβέρνησης για τον επανέλεγχο: Στην Εισαγγελία Εφετών ...

Κλήση, προκειμένου να εμφανισθεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 10.30 ...

Στη Βουλή οι αλλαγές στη «Διαύγεια» και στις άδειες δημοσίων υπαλ...

Εξορθολογισμός του καθεστώτος αδειών στο Δημόσιο, επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και ...