Κεντρική Μακεδονία: Καινοτομία και καλύτερη οργάνωση για τις ΜμΕ ...

Κάμψη στις πωλήσεις της διαπίστωσε το τελευταίο χρονικό διάστημα εταιρεία που εμπορεύεται κρασιά σε ...

«Πράσινο» μάρκετινγκ: Βιολογικό Πάρκο Λιτοχώρου...

Σειρά «πράσινων» υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αξιοποίηση και την υπο...

Δ. Χερσονήσου: Έγκριση χρηματοδότησης από το MED για την εξοικονό...

Εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος Ευρώ-Μεσογειακής Συνε...