Ιταλία: Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τη ...

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δηλώνουν ψευδώς ότι βρίσκονται στον χώρο εργασίας ενώ απουσιάζουν, ...

Ιταλία: Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και υποχρεωτική κινητικότητα οι ...

Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και υποχρεωτική κινητικότητα θα οι άξονες της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Διο...