Μετατάξεις 70 υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια...

Την πρόσκληση για μετατάξεις 70 υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ...

ΥΠΕΣΔΑ: Απόσπαση υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περ. Στ...

Σε πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προχ...

Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοια...

Νέα πρόσωπα διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής...

Μετατάξεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αν. Μακεδονίας-Θράκης κ...

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιεύει τις παρακάτω προσκλήσεις για μετατάξεις προσωπικο...