ΣΥΠΑ: Ζητά την έγκριση του Π.Σ για την κάλυψη των κατασκηνωτικών ...

Την εισαγωγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο του θέματος «υλοποίηση της διάταξης κάλυψης κατασκηνωτικών ε...

ΣΥΠΑ: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η κάλυψη κατασκηνωτικών εξόδων π...

Την ανάγκη εισαγωγής του ζητήματος κάλυψης των κατασκηνωτικών εξόδων των παιδιών των εργαζομένων της...