Προσλήψεις 3 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νίας – Ν. Μ. Μεσο...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων ...

Προσλήψεις 30 καθαριστών στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νίας...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 30 ατόμων...

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας...

To Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίο...

Προσλήψεις 6 φυλάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νίας- Ν.Μ. Μεσολ...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) α...