Προσλήψεις 17 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

To Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για ανάγκες φύλαξης, συνολικά 17 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ