ΚΕΔΕ: Απαιτούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες για ριζικές αλλαγές στ...

Τη λειτουργική αναβάθμιση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη σύσταση επιτ...

Αλ.Παπαδόπουλος: Η δημόσια διοίκηση της «επόμενης μέρας»...

Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα με τη Συμφωνία της 12ης Ιουλίου 2015, να υποβάλει ως...