Διάκριση αποτελεί το «όριο ύψους» για εισαγωγή στις αστυνομικές σ...

Το ύψος του 1.70 που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες σπουδαστές/στριες για την εισαγωγ...

Αλλάζει το όριο ύψους για τις υποψήφιες των Αστυνομικών Σχολών;...

Tο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε χθες Τρίτη ότι ο ορισμός κατώτατου ορίου ύψους για την...

Βάσεις 2017: Πού θα κυμανθούν οι Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχο...

Η δεινή οικονομική θέση της χώρας, όσο και η οικογενειακή παράδοση αποτελούν τους δύο κυριότερους λό...

Υπ. Παιδείας: Μέχρι 15 Ιουνίου τα δικαιολογητικά για τις Αστυνομι...

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του  Αρχηγείου της Ελληνικής  Αστυνομίας η προθεσμία για την υποβολ...

Ημερομηνίες κατάταξης των επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές...

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τις ημερομηνίες κατάταξης και παρουσίασης των ...

Συμπληρωματική προκήρυξη για τον αριθμό των εισακτέων στις αστυνο...

Συμπληρωματικά προκήρυξη για  τον αριθμό αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελλη...

Πανελλαδικές: Ποιοι πληρούν τα κριτήρια για εισαγωγή στις αστυνομ...

Η ΕΛ.ΑΣ ανακοίνωσε τα ονόματα όσων περνούν τα κριτήρια για την εισαγωγή με τις Πανελλήνιες εξετάσεις...

Οι προθεσμίες για αιτήσεις στις εξετάσεις των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ (ε...

Εγκύκλιο για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές ε...

290 οι εισακτέοι στις αστυνομικές σχολές (ΦΕΚ)...

Καθορίζεται με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Αμυνας, ο αριθμος εισαγομένων ιδιωτών στι...

Η προκήρυξη για τις Αστυνομικές Σχολές (αναλυτικά)...

Προκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης / Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. ...