Ποιο πρόβλημα εντοπίστηκε στην απάντληση του δεξαμενόπλοιου...

Κίνδυνος να σταματήσει η απάντληση των καυσίμων από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ» στον Σ...

Ναυάγιο «Αγία Ζώνη ΙΙ»: Έχουν απαντληθεί τουλάχιστον 800 τόνοι μα...

Τουλάχιστον 800 τόνοι μαζούτ έχουν απαντληθεί έως τώρα από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο ΑΓ.ΖΩΝΗ ΙΙ στο...