Περιφερειακό Συνέδριο Ανατολικής Αττικής- Το πρόγραμμα...

Η Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνουν την έναρξη των εργασιών ...

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Πρόσληψη φυλακτικού προσω...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής θα δέχεται τις αιτήσεις των υποψηφίων για πρόσληψη φυλακτικ...