Έρευνα: Ποια είναι η αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων στις γιορ...

Κυρίως σε τρόφιμα και είδη ρουχισμού κινήθηκαν οι αγορές των καταναλωτών στη διάρκεια των εορτών όπω...

Περιφέρειες: Ποιοι κάτοικοι έχουν το υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα...

Oι κάτοικοι της Αττικής παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση αγοραστική δύναμη, ανάμεσα στις 13 Περιφέρει...

Λιγότεροι εργαζόμενοι θα πάνε διακοπές φέτος σύμφωνα με το Παρατη...

Σημαντική η μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών σύμφωνα με  έρευνα του Παρατηρητηρίου Οικονο...