ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2017...

Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεω...

Καταγγελίες-ΑΣΕΠ: Προβλήματα στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων τη...

Προβλήματα άρχισε να παρουσιάζει από χτες το βράδυ η ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, με πολλούς ενδιαφερόμενους...

ΑΣΕΠ: Τελευταία μέρα αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2017...

Μέχρι την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00.μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις οι υπ...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η προκήρυξη 8Κ/2017 για 186 θέσεις στα δικαστήρια...

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/03-07-2017 τ. Προκηρύξε...

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 8Κ/2017 (θέσεις)...

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που ...