Προκήρυξη μόνιμων στους δήμους: Σε ποια φάση βρίσκεται το αίτημα ...

Οι τελευταίες λεπτομέρειες καθορίζονται προκειμένου να ξεκινήσει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσ...

Πουλάκης: Έως την Άνοιξη οι προσλήψεις μόνιμων στην καθαριότητα τ...

Ο διαγωνισμός για τις 8.8.45 μόνιμες θέσεις εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, αναμένετα...

Όλη η μοριοδότηση για τους 8.845 μόνιμους στους δήμους μέσω ΑΣΕΠ...

Αναλυτικά τη μοριοδότηση για τις 8.845 μόνιμες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες δήμων, όπως δημοσιε...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: AΣΕΠ -8.845 μόνιμες θέσεις σε δήμους: Πώς θα γίνει ...

Στο στάδιο της κατάρτισης από το ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις 8.845 μόνιμες θέ...