ΥΠΕΣ: Εγκρίνει 562 προσλήψεις σε ΝΠΙΔ (απόφαση)

To υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη 562 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές, σε ΝΠΙΔ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Δείτε την απόφαση εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΠΙΔ, ΥΠΕΣ