ΥΠΕΣ: Εγκρίνει 128 προσλήψεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ (πίνακας)

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη 94 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 24 συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές ή έως 11 για απασχόληση σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ή έως ένα έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΥΠΕΣ