ΥΠΕΣ: Εγκρίνει 223 προσλήψεις σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ (πίνακας)

To υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη 152 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 71 συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές ή
έως 11 για απασχόληση σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ ή έως ένα έτος.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΥΠΕΣ