Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Περιστερίου

Ο δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για
την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου
στην οδό Αραχόβης και Τζων Κέννεντυ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ