προσλήψεις-19-ατόμων-στο-δ-περιστερίου-406767
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.11.2017 | 13:37

Προσλήψεις 19 ατόμων στο Δ. Περιστερίου

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Περιστερίου.

Ειδικότητες:ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων σκαπτικών μηχανημάτων-J.C.B.), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ