Προσλήψεις 5 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ