Προσλήψεις 32 ατόμων στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 32 ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης του Γενικού Νοσοκοµείου Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ