Προσλήψεις εργατών πυρασφάλεια στα Κύθηρα

Η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη τριών εργατών πυρασφάλειας για τη φύλαξη δασικών εκτάσεων για τρεις μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΥΘΗΡΑ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ