Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δ. Μονεμβασιάς

O δήμος Μονεμβασιάς ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 μηνών από 30/7/2018 έως 29/10/2018 για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας-πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ