Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Μονεμβασιάς

O δήμος Μονεμβασιάς ανακοινώνε την πρόσληψη 15 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 μηνών από 5/7/2018 έως 4/10/2018 για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας-πυρασφάλειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ