Προσλήψεις 28 ατόμων στο Δ. Ζακύνθου

O δήμος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά 9 εργατών καθαριότητας και ενός χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Eπίσης ο δήμος ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 18 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ