Προσλήψεις 27 ατόμων στο Δ. Λεβαδέων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόθεση της να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού 27 ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά για το έτος 2018 ,χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31/12/2018 :

 Eνός(1) Συντονιστή του προγράμματος
 Ενοs (1) Οικονομικού Διευθυντή
 Ενός (1) Διευθυντή Προσωπικού/Διοίκησης ,
 Ενός (1) Διευθυντή Παροχών και Προμηθειών ,
 Ενόs (1) Λογιστή
 Ενός (1) Βοηθού υπεύθυνου για τα δεδομένα και τη προβολή του προγράμματος
 Ενός (1) Βοηθού Διοίκησης
 Ενός (1) Οδηγού
 Ενός (1) Συντονιστή των Επιστατών και των Κοινωνικών Επιστημόνων
 Εξι (6) Κοινωνικών Επιστημόνων
 Πέντε (5) Επιστατών των διαμερισμάτων
 Τριών (3) Συνοδών
 Ενός (1) Συντονιστή Διερμηνέων ,
 Τριών (3) Διερμηνέων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ