Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Χαλκίδας

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά 21 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ που βρίσκονται στην Δ.Ε. Χαλκιδέων , στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης, στην Δ.Ε. Ληλαντίων και στην Δ.Ε. Αυλίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ 90/2018 (ΑΔΑ: 7Μ3ΥΟΚΡΚ-1ΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65.

Τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, η διάρκεια και ο αριθμός των προσληφθέντων , αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 90/2018 (ΑΔΑ: 7Μ3ΥΟΚΡΚ-1ΜΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας , Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ευάγγελος Γιοβάνος (τηλ: 2221351127) ή κ. Ελένη Γεωργαντζή (τηλ: 2221351128) εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον Τοπικό Τύπο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

ΝΠΔΔ Δήμου Χαλκιδέων
Ταχ. Δνση: Φαρμακίδου 15
Χαλκίδα _ τκ 34100
ΤΗΛ. 2221351930
Email: doappex@hotmail.gr

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!