Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Ανατολικής Μάνης

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως 20 ατόμων, για απασχόληση έως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ