Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΕΦΑ Μαγνησιάς

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας ανακοινώνει την πρόσληψη δύο άτομα (ΥΕ Καθαριότητας) από την υπογραφή της σύμβαση έως και 18 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ