Προσλήψεις οδηγών απορριμματοφόρων στο Δ. Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7
άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ