Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δ. Αγίου Δημητρίου

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 μηνών, συνολικού αριθμού 15 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών- πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ