Πρόσληψη παθολόγου στο Δ. Αγίου Δημητρίου

O δήμος Αγίου Δημητρίου προτίθεται να συνάψει σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνολικής διάρκειας έως ενός έτους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ