Προσλήψεις 14 υδρονομέων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου

H ΔΕΥΑ Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 14 ατόμων, προς κάλυψη των αρδευτικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ, ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ