προσλήψεις-9-ατόμων-στη-δευα-ηρακλείου-380048
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 09.01.2018 | 13:36

Προσλήψεις 9 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ