Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δ. Λόκρων

O δήμος Λοκρών ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 14 ατόµων για την κάλυψη έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ