Πρόσληψη υδρονομέα στο Δ. Σητείας

Ο δήμος Σητείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός υδρονομέα
άρδευσης για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου μερικής απασχόλησης 4,5 ωρών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ