Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Σητείας

Ο δήμος Σητείας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 μουσικών με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών του ΔΟΚΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ