Πρόσληψη βοηθού υδραυλικού στο Δ. Οιχαλίας

Την πρόσληψη βοηθού υδραυλικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοινώνει ο δήμος Οιχαλίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ