Πρόσληψη τεσσάρων ατόμων στο δήμο Κέρκυρας

Στην πρόσληψη τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών, προχωρά ο δήμος Κέρκυρας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΤΟΜΑ