Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δ. Κέρκυρας

Ο δήμος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ έως 7/9/2018 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στις παιδικές εξοχές.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ