Πρόσληψη προσωπικού ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν α. στο ΦΕΚ 114/τ.Γ΄/07-02-2019 η με αρ. Φε.16α/1644/17-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΜΞΠ46Μ9ΞΗ-Χ31) προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) και β. στο ΦΕΚ 191/τ.Γ΄/21-02-2019 η με αρ. Φε.16α/1510/16-01-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΟΥ46Μ9ΞΗ-ΦΝ0) προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π:

Α. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

– Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσειακή Αγωγή για Μικρά Παιδιά με εξειδίκευση στη Χρήση Εκθεσιακού Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 114/τ.Γ΄/07-02-2019 – Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10483)
2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
– Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Προσαρμοστικές Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Πληροφόρηση» (ΦΕΚ 114/τ.Γ΄/07-02-2019 – Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10484)
3. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
– Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χωρικές Πολιτικές για Τουριστικούς Προορισμούς, Τουριστικές Υποδομές και Επιχειρήσεις (ΦΕΚ 191/τ.Γ΄/21-02-2019 – Κωδικός
ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10531)
Β. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
– Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Δυναμική Ευστάθεια Πλοίου» (ΦΕΚ 114/τ.Γ΄/07-02-2019 – Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10485)
Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
– Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νευρολογία» (ΦΕΚ 114/τ.Γ΄/07- 02-2019 – Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ10486)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 8η-05-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού έργου των υποψηφίων με το
γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων: Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (2105387092), Τμήμα
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (2105385203), Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (2105385211), Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών (2105385310) και Τμήμα Εργοθεραπείας (2105387456).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!