πρόσληψη-παιδιάτρου-στη-ρόδου-387314
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 23.11.2017 | 10:46

Πρόσληψη παιδιάτρου στη Ρόδου

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (Α.Μ.Κ.Ε.) Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός Ιατρού (ΠΕ), ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.ΙΔ. στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα χρηματοδότησης την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, σύμφωνα με την αριθμ. 4359/5-05-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για το έτος 2017-2018, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ