Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Σαμοθράκης...

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο κλάδου ΠΕ ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου για ...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Σιντικής

To Ν.Π.∆.∆. «Πρόνοια και Αγωγή ∆ήµου Σιντικής» θα συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου για την εκπλήρωση τ...

Θέση παιδιάτρου στο Δ. Καλαμπάκας

O δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει ότι θα συνάψει µία σύµβαση µίσθωσης έργου με παιδίατρο,  για την κάλυ...

Προσλήψεις 2 παιδιάτρων στο Δ. Ρεθύμνης...

Ανακοινώνεται η πρόθεση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», να συν...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Ραφήνας-Πικερμίου...

O δήμος Ραφήνας-Πικερμίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός παιδιάτρου με ΣΜΕ για κάλυψη των αναγκών των...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Κασσάνδρας...

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την εκπλήρωση των συμ...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Διονύσου

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, για την κάλυψ...

Θέσεις παιδιάτρων στο δήμο Χίου

O Δήμος Χίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη αναγκών ...

Θέση παιδιάτρου στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ με αντικείμεν...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Αγίου Δημητρίου...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Οργανισμ...

Πρόσληψη παιδιάτρου στο Δ. Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντι...

Θέση παιδιάτρου στο Δ. Θεσσαλονίκης...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρού Παιδιάτρου για...
Σελίδα 1 απο 41234 »